การใช้เวลาให้คุ้มค่า

การใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการทำงาน2019

ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการทำงานออนไลน์2019     1.กำหนดช่วงเวลาในการทำงานเดี๋ยวนี้          การเขียนสิ่งที่จะต้องทำมันสำคัญเสมอสำหรับการทำงานออนไลน์2019 หรืองานส่วนอื่นมันจะทำให้เรารู้ว่าจะทำอะไรก่อนหลังดีไม่ใช้มัวแต่ทำงานสลับกันไปมาโดยไม่มีจุดหมาย ทำเสร็จปะปนไปหมดแบบไม่มีระเบียนถ้าใครทำแบบนี้ขอให้เลิกทำ และมาเขียนเลยว่างานไหนควรทำก่อนหลังเพื่อจะได้ตั้งเป้าตั้งหลักให้งานที่ทำออกมามีความชัดเจนกว่าที่เราไม่ยอมเขียนเป็นขั้นตอนของการลงมือทำงาน ปรับเปลี่ยนใหม่จะได้มีงานที่สำเร็จและสมบูรณ์     2. ตั้งเป้าหมายของงานที่จะทำ ว่าจะทำอะไรก่อนหลังดี         ตั้งเป้าหมายในการทำงานทุกครั้งมันไม่แปลกหรอกครับถ้าทำได้รับรองว่างานทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยและเสร็จตามกำหนดการหรือเวลาที่เราได้ตั้งเอาไว้ และสามารถทำงานเพิ่มเติมได้อีกด้วย การที่เราเขียนเป้าหมายของงานมันจะไปช่วยในการกำหนดสมองเราให้ทำตามที่เราได้เขียนเอาไว้ว่าต้องทำงานนี้ให้เสร็จก่อนนะ แล้วเมื่อเรามีอะไรมากำหนดตัวเอง มันจะทำให้เราสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายชัดเจนแน่   3. จงทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จเป็นข้อๆ …